Släktöversikt

Siffrorna hänvisar till tabellerna i John Hamilton: De svenska ätterna Hamilton (1995), utgiven av Hamiltonska släktföreningen. Därifrån är också släkttavlor och porträtt hämtade.