Hamiltonska släktföreningen

På den här webbplatsen vill vi presentera de svenska släkterna Hamilton och berätta lite om deras historia, symboler och traditioner. Kanske känner Du till någon eller några släktmedlemmar - det finns många.

Hamiltonska släktföreningen är en av de äldsta i landet. Den bildades 1886 och anordnar släktmöten, ger ut en släkttidning, släktmatrikel och en del annat.

Namnet Hamilton är vida spritt i stora delar av världen. En del, men naturligtvis inte alla, som bär namnet, härstammar från den gamla skotska släkten med detta namn. De svenska ätterna invandrade på 1600-talet som krigare via Irland. I dag finns en grevlig och en friherrlig ätt på svenska Riddarhuset.