Släktföreningen

Släktföreningen bildades 1886 för släktens sammanhållning och självhjälp. Den är en av de äldsta släktföreningarna inom adeln. Föreningen arrangerar allmänna släktmöten vart femte år. Den har en årlig tidskrift "THROUGH" som går ut till medlemmarna med släktinformation och redovisning av styrelsens förvaltning.

Medlemmarna är av två slag: dels släktmedlemmar över 18 år, dels intressemedlemmar.

Den som inte i sträng mening tillhör ätterna Hamilton, men som ändå känner samhörighet med dessa, kan av styrelsen antas som intressemedlemmar (ansökan). Dessa får tidskriften och annan information.

Föreningen förvaltar ett antal stiftelser och fonder, som delar ut stipendier och understöd till släktmedlemmar. Vissa av stiftelserna är öppna även för "utgiftas barn", dvs den vars morfar var en Hamilton.

Mer information finns på släktföreningens interna sida. Kod har utsänts till medlemmarna.  Kontakta föreningen om du har frågor.

Till styrelsens interna sidor