Det friherrliga vapnet

Se grevliga vapnet för en förklaring av de olika elementen i vapnet.